31. 5. 2017

OTEVŘENÁ NÁVES ...

Vážení spoluobčané

     Jsme členkami spolku Třídvoračky  a několikrát jsme navštívily akci „Ulice“ v Kolíně.
Akce se nám líbila a chtěli bychom něco podobného připravit pro naše občany a navzájem prožít pěkné odpoledne.
Akci jsme nazvali „Otevřená náves 2017“ a připravujeme ji na sobotu 24. června u místní kapličky.
Dopoledne plánujeme sportovní akce, které budou organizovat místní hasiči, rybáři,modeláři a Sport pro všechny.
Odpolední program začne ve 13 hodin „Spanilou jízdou“ cyklistů všech věkových kategorii.
Od 14 hodin připravujeme pestrý program, ve kterém předvedeme, jak se baví děti i dospělí ve svém volném čase.
Po celý den bude hrát kapela Konárovická trojka a Vladis band
     Před několika lety jsme navázaly kontakt s ženami z obce Tři Dvory u Litovle. Prožili jsme s nimi již několik hezkých akcí.
Jejich vesnice je součástí města Litovel. V tomto  městě žil a dožil svůj život světově známý zápasník v řeckořímském zápase Gustav Frištenský, který se narodil v r.1879 v Křečhoři-Kamhajku.V dubnu letošního roku uplynulo 60 let od jeho úmrtí.
V Litovli žije paní Zdena Frištenská, která je ředitelka Městského muzea v Litovli a připravila pro nás poutavé vyprávění, promítání a výstavku o životě Gustava F., které se uskuteční v pátek 23.červen od 18:30 ve Staré hospodě.
Obě akce budou plakátované.
     Milí spoluobčané, naše vesnice se rozrůstá, přistěhovalo se mnoho nových rodin, vyrůstají nové děti, potkáváme se a neuvědomujeme si, že patříme do společného celku, do jedné společné vesnice. Pojďme se potkat a užít si pár hezkých chvil.
   
 S krkonošským heslem „  Přijďte pobejt„                                                

                                                                           vás zvou Třídvoračky
                                                   


Žádné komentáře:

Okomentovat