20. 1. 2019

Sázení lípy 2018

v neděli 28.října 2018 jsme zasadili lípu do prostranství u kapličky

Bowlig 2019

   Bowling ve  Vigwamu

   V sobotu 12.ledna jsme se zúčastnily bowlingu v Němčicích.
     Ze Třech Dvorů  bylo 17 hráčů a z Konárovic  15 hráčů.
    Bylo to moc zábavné.

14. 1. 2019

PF 2019Všem našim členkám ,přátelům a příznivcům přejeme všchno nejlepší,zdraví a hodně elánu do našich akcí v roce 2019.Adventní odpoledne 2018

28.říjen 2018 ve Třech Dvorech

 

    28.říjen 2018 ve Třech Dvorech

      na tento den jsme připravily malou oslavu k připomenutí tohoto významného výročí.Bohužel nám nepřálo počasí,pršelo celý den.Přesto se sešlo hodně občanů .Měly jsme připravený malý okruh po významných místech. Sešli jsme se u Památníků obětem 1.světové války.Vzhledem k nepřízi počasí nás paní ředitelka MŚ pozvala  do školky,kde děti měly připravené krátké pásmo k výročí.
Kromě dětí z MŠ nám zde zahráli 2 chlapci ze ZUŠ Kolín a paní Doubravová vzpomněla nejdůležitějsí události z historie Třech Dvorů ,které předcházely vzniku ČSR.
Druhá zastávka byla u lípy zasazené k 50.výročí vzniku ČSR ,lípy z roku 1968.Zde byla umístěna pamětní tabulka.
Poslední zastávka byla u místní kapličky.
Zde jsme pod památnými lípami z roku 1938 usadili 2 kameny,na které jsme umístili 2 tabulky ,na kterých je vzpomenuta historie těchto lip a vzpomenut památník TGM,který zde byl.Tabulky byly vytvořeny ve firmě KAPA,za což jim patří poděkování.
Poslední akcí tohoto dne bylo zasazení lípy ke 100 letému vyročí.
Rovněž zde děti přednesly zdravici nové lípě.

100 leté výročí jsme oslavily celou řadou akcí,jak můžete vidět na našich stránkách a tento den byl
pěkným a důstojným vyvrcholením. 
 

16. 8. 2018

   


Srdečně zveme všechny občany, přátelé a  příznivce