6. 3. 2018

Přednáška o Indii

Děvčata,
    
    přednáška o Indii / avizovaná na členské schůzi/  se uskuteční

     v úterý 20.března od 16:30 v restauraci Na hřišti.
     
Kromě členů zveme i všechny ostatní zájemce z okruhu vašich přátel a  známých
     Přednáška potrvá cca 1,5 hod.
     S pozdravem MP

31. 5. 2017

OTEVŘENÁ NÁVES ...

Vážení spoluobčané

     Jsme členkami spolku Třídvoračky  a několikrát jsme navštívily akci „Ulice“ v Kolíně.
Akce se nám líbila a chtěli bychom něco podobného připravit pro naše občany a navzájem prožít pěkné odpoledne.
Akci jsme nazvali „Otevřená náves 2017“ a připravujeme ji na sobotu 24. června u místní kapličky.
Dopoledne plánujeme sportovní akce, které budou organizovat místní hasiči, rybáři,modeláři a Sport pro všechny.
Odpolední program začne ve 13 hodin „Spanilou jízdou“ cyklistů všech věkových kategorii.
Od 14 hodin připravujeme pestrý program, ve kterém předvedeme, jak se baví děti i dospělí ve svém volném čase.
Po celý den bude hrát kapela Konárovická trojka a Vladis band
     Před několika lety jsme navázaly kontakt s ženami z obce Tři Dvory u Litovle. Prožili jsme s nimi již několik hezkých akcí.
Jejich vesnice je součástí města Litovel. V tomto  městě žil a dožil svůj život světově známý zápasník v řeckořímském zápase Gustav Frištenský, který se narodil v r.1879 v Křečhoři-Kamhajku.V dubnu letošního roku uplynulo 60 let od jeho úmrtí.
V Litovli žije paní Zdena Frištenská, která je ředitelka Městského muzea v Litovli a připravila pro nás poutavé vyprávění, promítání a výstavku o životě Gustava F., které se uskuteční v pátek 23.červen od 18:30 ve Staré hospodě.
Obě akce budou plakátované.
     Milí spoluobčané, naše vesnice se rozrůstá, přistěhovalo se mnoho nových rodin, vyrůstají nové děti, potkáváme se a neuvědomujeme si, že patříme do společného celku, do jedné společné vesnice. Pojďme se potkat a užít si pár hezkých chvil.
   
 S krkonošským heslem „  Přijďte pobejt„                                                

                                                                           vás zvou Třídvoračky
                                                   


Knižní BAZÁREK

Knižní bazárek    


Rády bychom se přidaly k celostátní akci Čteme dětem  a tak jsme vymyslely knižní bazárek.
Chceme vás touto cestou požádat o knížky,které máte doma a o kterých víte,že už nebudete číst,zda-li  byste je nemohli poskytnout dalším čtenářům.
Pokud ano,můžete je nabídnout do našeho bazárku.
Stánek s těmito knížkami bude součástí našeho programu v Otevřené návsi 2017 .
Knihy můžete nabídnout paní Doubravové nebo Polické .
Předem děkujeme
                                          Třídvoračky

            

Výlet do Děčína a okolí

Vážení přátelé,

chceme uspořádat výlet do Děčína a okolí :
Termín : v týdnu od 6. do 12 srpna 2017-bude upřesněno podle dohody
 Délka :  3 dny / 2 noci/
Ubytování : Aquacentrum Děčín - nové,pěkné -podívejte se na stránky
 Cena :  300 Kč/ osobu a noc bez snídaně .Snídaně 80Kč/ nemusí být/
Cesta:  vlakem 
Program: na kolech po břehu Labe na německou stranu / Bad Schandou /
Vzhledem k tomu,že tam jezdí vlak velice často,je možné i bez kol, pouze vlakem .
Večer bazén ,posezení.
Pěkný je i Děčín .
Vzhledem k tomu,že musím udělat rezervaci co nejdříve,ozvěte se mi,.kdo byste měl o výlet zájem.
Prosím ještě tento týden.
Děkuji.
S pozdravem MP